Rezervări telefonice NON STOP: +4 0752 012 012

Termeni și condiții

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE - PHP COMPANY SRL

 

DEFINITII:

 

Contractul: - include informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.

Autoturismul / Autovehicul – reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale.

Tariful de Lista: - reprezinta tariful pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzatoare autoturismului inchiriat.

Carburantul: – poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat.

Utilizator: – persoana mentionata in Contract, care poate conduce autovehiculul inchiriat de Client.

Partener: – persoana juridica care intermediaza inchirierea intre PHP Company SRL si Client.

CDW/ SCDW:– taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt explicate pe larg la capitolul 4.

 

PREAMBUL:

Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Predare – Preluare, grila de costuri pentru daune si toate specificatiile din Anexele la Contract.

Conditiile de fata sunt obligatorii si trebuie respectate pentru a putea inchiria un autoturism de la PHP Company SRL.

 

 

1. OBLIGATIILE PHP COMPANY SRL

 

1.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul Contractului prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea fisei de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.

1.2. Sa asigure Clientului asistenta rutiera, pe teritoriul Romaniei, pe toata durata contractului, 24h/24, 7zile/7 in caz de accident sau pana mecanica.

1.3. Sa inlocuiasca autovehiculul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea.

1.4. In cazul in care PHP Company SRL va fi in imposibilitatea de a inlocui Autovehiculul, Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.

1.5. PHP Company SRL nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de PHP Company SRL pentru reparatii.

1.6. Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, PHP Company SRL este exonerata de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei, cat si a altor state.

1.7. Prin eliberarea chitantelor de completare si anulare ale depozitelor preautorizate PHP Company SRL se degreveaza de indisponibilitatea sumelor din contul Clientului si recomanda contactarea si prezentarea chitantelor catre banca de la care Clientul detine cardul.

 

2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

 

Observatie

In conditiile unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, rezervarea poate fi anulata de PHP Company SRL , fara a datora nimic Clientului sau intermediarului, in cazul in care Clientul final nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere prevazute in contract si publicate pe site-ul www.phprentacar.ro.

2.1. Sa aiba 18 ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national si/sau international valabil (obligatoriu permis international pentru acte emise in tari cu alta scriere decat in alfabetul Latin si pentru cele obtinute prin conducere auto cu volan pe dreapta, Ex.: UK, India, Australia, Japonia.). La semnarea Contractului, trebuie prezentate in original permisul de conducere impreuna cu un act de identitate si un card de credit . Utilizarea cardului de credit este obligatorie pentru blocarea depozitului. Nu sunt acceptate carduri pre-pay.  

2.2. Pentru soferii cu experienta intre 0-1 ani se va percepe o taxa suplimentara la depozit dupa cum urmeaza: 200 € pentru clasele A, B, C, D, E, H, I si 400 € pentru clasele F, G. Pentru soferii cu experienta intre 1-3 ani se va percepe o taxa de 100 € pentru clasele A, B, C, D, E, H, I si 200 € pentru F, G. Taxa se aplica per inchiriere, indiferent de durata ei. Daca exista soferi aditionali in aceleasi conditii, cu experienta intre 0-1 ani, respectiv 1-3 ani,  taxa se va incasa o singura data. 

2.3. Sa permita conducerea autovehiculului doar persoanelor autorizate de SC PHP Company SRL si mentionate in Contract, sau reprezentantilor SC PHP Company SRL.

2.4. Taxa pentru soferi suplimentari va fi de 15.00 EUR/utilizator. Prin inscrierea in Contract a acestora accepta faptul ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere SC PHP Company SRL. 

2.5. Sa nu conduca autovehiculul in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate,  neasfaltate, inchise circulatiei publice. In caz contrar, SC PHP Company SRL va incasa ca daune interese partial sau integral depozitul minim (inclusiv in cazul taxei SCDW)

2.6. In cazul in care masina este avariata din vina clientului sau cu autor necunoscut si necesita tractare, clientul se obliga sa suporte contravaloarea transportului pana la punctul de predare conform contractului.

2.7. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului fara consimtamantul scris al SC PHP Company SRL.

2.8. Sa instiinteze SC PHP Company SRL, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii SC PHP Company SRL, in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

2.9. Sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea Autovehiculului, precum si sa nu ii dea nicio alta destinatie, alta decat pentru transport de persoane in regim de inchiriere. In cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau Client, in urma folosiri lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, Clientul se afla raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.

2.10. Animalele de companie (ex.: caini, pisici) pot fi transportate in autoturismele SC PHP Company SRL numai in cutii (custi, genti) speciale, inchise pe durata calatoriei. In caz contrar, se vor aplica aceleasi conditii mentionate la punctul 3.11.

2.11. Pentru nerespectarea prevederilor privind obligatiile Clientului – prevazute in Capitolul 2 (exceptie punct 2.1 – caz in care SC PHP Company SRL are dreptul de anula unilateral rezervarea fara restituirea sumelor in caz de avans incasat) se incaseaza integral depozitul de garantie (inclusiv in cazul taxelor SCDW).

 

3. DESFASURAREA CONTRACTULUI. LIVRAREA, INLOCUIREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

 

3.1. Livrarea si restituirea autovehiculului se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu SC PHP Company SRL si mentionate in formularul de rezervare si Contract. Restituirea autovehiculului in alt loc decat cel in care a fost livrat se face numai cu acordul SC PHP Company SRL si va ocaziona taxe suplimentare ce vor fi incasate de SC PHP Company SRL din valoarea depozitului de garantie, daca Clientul decide locatia de restituire ulterior preluarii masinii. Restituirea este efectiva in momentul semnarii fisei de predare de catre SC PHP Company SRL si Client. 

3.2. Pentru autovehicule restituite in afara orelor de program (weekend si/sau nocturna ) sau in conditii meteo care impiedica verificarea masinii se prelungeste responsabilitatea Clientului pentru eventuale avarii si respectiv deblocarea garantiilor pana la orele 12 din urmatoarea prima zi lucratoare.

3.3. Abandonarea de catre Client a autovehiculului, in alte conditii decat a fost preluat prin procesul-verbal,  fara a preda cheia unui reprezentant SC PHP Company SRL si fara semnarea bilaterala a fisei de preluare va atrage raspunderea in limita garantiei aferenta fiecarei clase de masini. 

3.4. Taxele de parcare pe timpul preluarii-predarii autovehiculului, in alta locatie decat cea propusa de SC PHP Company SRL, precum si parcarea pe toata perioada utilizarii masinii inchiriate de la SC PHP Company SRL revin in totalitate Clientului. Acesta va suporta alaturi de costul parcarii, toate taxele prevazute de legislatia in vigoare, atat pe teritoriul Romaniei cat si in alte state, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie. In cazul neachitarii celor de mai sus, SC PHP Company SRL va achita amenzile rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client. SC PHP Company SRL va factura catre client valoarea efectiva a amenzii plus o taxa de administrare de 50 Euro/ amenda. 

3.5. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere. In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea SC PHP Company SRL, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 20.00 Euro si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala furnizata de SC PHP Company SRL.

3.6. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat de la SC PHP Company SRL, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 Euro, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare.  (inclusiv Clientilor ce au optat pentru SCDW .

3.7. Inchirierile in afara granitelor Romaniei necesita acordul scris al SC PHP Company SRL si se supun unor conditii speciale. Exista o limita de 400 km/zi iar pentru depasirea limitei de km se va percepe o taxa de 0,20 Euro / km. Pentru obtinerea documentelor necesare tranzitului granitelor se va percepe o taxa de 25 €. Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 € / zi mai mare decat tarifele de lista. 

3.8. Depozitul de garantie pentru iesirea din tara este diferit , poate creste cu pana la 100% .

3.9. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar pe teritoriul Uniunii Europene si a Spatiului Economic European. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Clientul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.

3.10. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Clientul are obligatia, conform contractului semnat la livrarea masinii, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile.

3.11. La livrarea masinii catre Client, se va specifica stadiul de curatenie al masinii, acesta urmand sa semneze procesul-verbal continand aceste mentiuni si fotografii ale interiorului masinii. In cazul in care la restituire, autovehiculul necesita mai mult decat procedura standard de spalare pentru readucerea la starea anterioara inchirierii, Clientul este de acord cu plata unei taxe de administrare de 50 Euro la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto, conform facturii si bonului fiscal care ii vor fi atasate pe e-mail.  

3.12. SC PHP Company SRL inchiriaza impreuna cu autoturismul o serie de accesorii constand in GPS, scaun copil, lanturi de zapada, router Wi-fi conform urmatoarelor tarife: 

• GPS , 5 € / zi, maxim 50 €

• Scaun de copil, 3 € / zi, maxim 30 €

• Lanturi de zapada, 3 € / zi, maxim 30 €

• Router Wi-fi, 5 € / zi 

3.13. In cazul pierderii sau deteriorarii cheilor, a actelor originale sau a accesoriilor auto, in cazul pierderii jetonului de parcare sau pierderii placutelor de inmatriculare de catre Client, SC PHP Company SRL va incasa de la acesta, contravaloarea obiectelor deteriorate / pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite, la care se adauga o taxa de administrare de 50 Euro. 

3.14. In cazul in care Clientul doreste restituirea autovehiculului intr-o alta locatie decat cea stabilita initial prin Contract, va informa SC PHP Company SRL in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop 0752012012.  SC PHP Company SRL va trebui sa isi dea acordul asupra acestei modificari contractuale, iar Clientul va achita o taxa suplimentara cuprinsa intre 30 Euro si 250 Euro, taxa care va fi comunicata in scris de catre SC PHP Company SRL, prin SMS sau e-mail. 

3.15. La restituirea autovehiculului peste ora limita conform contractului, se percepe un tarif suplimentar de 5 Euro/ ora, agreat prin contract. In cazul in care Clientul nu restituie Autovehiculul inchiriat si nici nu se prelungeste de comun acord cu SC PHP Company SRL perioada de inchiriere, Clientul se obliga la plata penalitatilor de 10 Euro/ ora. Daca Clientul intarzie predarea autovehiculului fara a avea acordul SC PHP Company SRL, SC PHP Company SRL are dreptul sa reintre in posesie pe cheltuiala si riscul Clientului.

3.16. SC PHP Company SRL nu poate fi tinut raspunzator pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Client si neidentificate la predarea autovehiculului.

3.17. Fumatul in masinile SC PHP Company SRL este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 €.

 

4. GARANTIA PENTRU DAUNE SI TAXE PENTRU REDUCEREA ACESTEIA

 

4.1. Autovehiculul are incheiata polita de asigurare RCA, conform legii.

4.2. Clientul opteaza la semnarea Contractului pentru una dintre urmatoarele garantii si taxe pentru reducerea ei:

Collision Damage Waiver (CDW), Theft Protection (TP) sau Super Collision Damage Waiver (SCDW) .

4.2.1. Collision Damage Waiver (CDW) reprezinta o fransiza pentru avarii (responsabilitate), numita si Garantie pentru daune, (specificata in Tarifele Publice), care poate varia de la 500 Euro in functie de clasa autovehiculului specificat in Contractul semnat de parti. Garantia obligatorie se depune la semnarea Contractului, va fi blocata de catre SC PHP Company SRL pe un card de credit si va fi restituita Clientului la returnarea autovehiculului (cu exceptia cazurilor prevazute la punctul 4.4.).

4.2.2. Theft protection (TP) reprezinta o protectie impotriva furtului care are rolul de a limita raspunderea conducatorului auto pentru costurile generate de furtul sau tentativa de furt a autovehiculului inchiriat, in limita garantiei aferente clasei stabilite in contractul de inchiriere. Protectia impotriva furtului nu acopera bunurile personale ale conducatorului auto, aceastea putand fi acoperite potrivit politicilor de calatorie.

4.2.3. Super Collision Damage Waiver (SCDW) reprezinta o taxa de reducere a garantiei mentionate la punctul 4.2.1, a carei tarif zilnic se regaseste in Contractul de Inchiriere. Prin plata taxei SCDW, responsabilitatea Clientului in caz de avarii si/sau furt pentru autoturismul inchiriat, se reduce de la valoarea Garantiei mentionata mai sus, la o valoarea de la 200 Euro in sus in functie de clasa de masina dorita pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare, exceptiile fiind mentionate in Cap.5 al acestui Contract.

4.4. In cazul optarii pentru CDW / SCDW Garantia (fransiza) pentru avarii se factureaza ca daune interese de catre SC PHP Company SRL Clientului in urmatoarele conditii :

a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, indiferent de cine este vinovat de producerea lor (include situatia in care autovehiculul este gasit lovit sau vandalizat in parcare de autor necunoscut).

b) furtul autovehiculului inchiriat

c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare si a tabelului de daune parte a termenilor si conditiilor.

 

 

5. EXCLUDERI DE LA PLATA TAXELOR PENTRU REDUCEREA GARANTIEI

 

Indiferent de taxa achitata pentru reducerea garantiei pentru care a optat Clientul, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:

• nerespectarea obligatiilor prevazute in Cap 2

• combustibul lipsa, in cuantumul 20 € reprezentand taxa de alimentare + bonul fiscal aferent

• pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 50 € (art 3.13)

• deteriorarea habitaclului (murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor)

• deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc)

• avarierea partii inferioare a autovehiculului

• alimentarea gresita a autovehiculului

• deteriorarea jantelor sau a anvelopelor

• deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile

 

6. PLATA SERVICIILOR

 

6.1. Clientul plateste integral, la semnarea Contractului, inchirierea (masinii si a optionalelor pe care le inchiriaza), taxa pentru reducerea garantiei (daca a optat pentru) si eventualele taxe suplimentare stabilite prin procesul-verbal.

6.2. Facturarea in RON se face la cursul de vanzare al BNR din ziua semnarii Contractului.

6.3. Plata inchirierii se poate face cu cardul de credit, de debit (Visa sau MasterCard ) numerar sau cu OP.

6.4. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere, amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor Autoritatilor Locale vis-a-vis de Autovehiculul ce face obiectul acestui Contract, pe durata inchirierii. Plata integrala a acestor sume vor fi in sarcina Clientului.

6.5. Clientul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase, conform Contractului, in momentul predarii autovehiculului, in baza documentului de plata emis de SC PHP Company SRL. 

6.6. Orice suma neachitata de Client catre SC PHP Company SRL la finalul Contractului, poate fi incasata de SC PHP Company SRL de pe cartea de credit a Clientului, cu somatie prealabila in scris. Orice valoare incasata in lipsa Clientului, cu acordul acestuia prin semnarea conditiilor prezente, se finalizeaza cu transmiterea din partea SC PHP Company SRL a unui email continand chitantele corespunzatoare incasarii.

6.7. In cazul intarzierii platii, peste termenul stipulat in Contract, se percep penalitati in valoare de 1%, din valoarea sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere. 

6.8. In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea serviciilor. SC PHP Company SRL, ca un gest comercial fata de Clientul sau, va oferi acestuia contravaloarea  serviciilor ramase printr-un voucher valabil 12 luni, pe care Clientul il va putea utiliza la inchirierea unui nou autovehicul din reteaua SC PHP Company SRL. 

 

7. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE

 

7.1. Clientul are obligatia de a anunta imediat SC PHP Company SRL si de a raporta Organelor de Politie orice dauna descoperita la Autovehiculul inchiriat. 

7.2. Daca dauna are autor necunoscut Clientul are obligatia de a obtine, inainte de restituirea masinii, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie

7.3. Daca accidentul s-a produs din vina Clientului acesta are obligatia ca pe langa Autorizatia de Reparatie sa prezinte odata cu predarea masinii si Procesul Verbal eliberat de Organele de Politie; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul SC PHP Company SRL. 

7.4. In cazul in care vinovat de producerea accidentului este Clientul sau un alt participant la trafic, Clientul are obligatia de a completa Constatarea amiabila sau de a obtine de la Organele de Politie Autorizatia de Reparatie impreuna cu Procesul Verbal constatator si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului, daca acesta este de acord; de asemenea Clientul are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul SC PHP Company SRL.

7.5. In toate cazurile descrise anterior Clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in Autorizatia de Reparatie.

7.6. In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna Clientul este responsabil de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii.

 

8. PRELUNGIREA, INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

 

8.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul SC PHP Company SRL.

8.2. Intentia Clientului de prelungire a Contractului se comunica catre SC PHP Company SRL, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

8.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

8.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

8.5. In cazul in care reziliaza Contractul, SC PHP Company SRL instiinteaza Clientul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.

8.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

 

9. DISPOZITII FINALE

 

9.1. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.

9.2. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest Acord va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Cluj Napoca .

9.3 Pentru orice disputa, prezentul Acord constituie o dovada.

 

Modalitati de plata

  • Cash la sediu 
  • Card online - Procesarea platii cu cardul online se face de catre mobilpay.ro
  • Card la sediu 
  • Virament bancar Banca Transilvania Cluj -  RO79 BTRL 0130 1202 9525 93XX